De aardbevingen in Syrië en Turkije hebben een enorme impact op – met name Turkse en Syrische – bewoners van onze azc’s. Meer dan 30% van onze bewoners is afkomstig uit Syrië, ruim 8% uit Turkije. Met ongeveer 25.000 mensen vormen zij samen landelijk het grootste aandeel asielzoekers in Nederland.

Hulppakketten

In het azc Budel bijvoorbeeld stelden medewerkers en bewoners honderd hulppakketten samen bestaande uit goederen van het COA, zoals dekens, zeep en tandpasta. Deze pakketten sturen we vrijdag naar de getroffen gebieden. Het azc Heerlen hield een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers en asielzoekers in Teylingen zamelden geld in voor de Syrische en Turkse bevingsslachtoffers.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de ramp en naar onze bewoners en collega's met familie en vrienden in het getroffen gebied.