Gemeenten kunnen gebruik maken van de HAR. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente krijgt een statushouder dan tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning totdat er huisvesting beschikbaar komt. Een statushouder binnen de regeling telt mee voor de taakstelling (het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten, red.) van die gemeente. Statushouders die binnen de HAR naar de gemeente verhuizen keren niet terug naar de COA-opvang. Er is budget om maximaal 2500 statushouders op deze manier eerder naar hun gemeente te laten verhuizen. Zo kunnen zij ook eerder beginnen met hun inburgeringstraject.

Oproep aan gemeenten

Gemeenten worden opgeroepen om met spoed gebruik te maken van deze regeling. Mensen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld volwassen alleenstaande statushouders die al geruime tijd op een woning wachten. Of stellen zonder kinderen. Uitgesloten voor deze regeling zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen, statushouders die in afwachting zijn van nareizende familieleden (nareizigers, red.) en nareizigers zelf, en statushouders die intensieve medische begeleiding nodig hebben.

Gemeenten die gebruik maken van de HAR ontvangen per statushouder eenmalig een vast bedrag. Met dat bedrag kan de gemeente tot zes maanden het tijdelijke onderdak en adequate begeleiding (als substituut van de COA-begeleiding) bekostigen.

Tijdelijke huisvesting

Binnen de HAR mogen statushouders niet gehuisvest worden in permanente woningen, maar alleen panden die geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting. Denk aan vakantiewoningen, hotels, pensions, bed & breakfasts, stacaravans en overige recreatiewoningen. Alle HAR-woningen moeten aan de minimale eisen voldoen voor reguliere huisvesting binnen het Bouwbesluit. Het is toegestaan om statushouders voorzieningen als een keuken, douche en wc te laten delen met anderen.

Achtergrond

De opvangcapaciteit van het COA staat sterk onder druk doordat er momenteel relatief veel mensen asiel aanvragen in Nederland. Daarnaast arriveren er momenteel veel nareizigers die eerder niet konden komen door internationale reisbeperkingen vanwege corona. Bovendien vangt het COA duizenden statushouders op, die nog niet naar hun toekomstige gemeente kunnen verhuizen, omdat er geen beschikbare woningen zijn. Daardoor stokt hun integratie ook.

Maak gebruik van de HAR

Een gemeente die interesse heeft, bepaalt zelf welke aan haar gekoppelde vergunninghouders voor de regeling worden geselecteerd. Vervolgens geeft de gemeente in het aanvraagformulier aan om welke personen het gaat, wat de startdatum van de huisvesting is en of er wel of geen eigen kookgelegenheid aanwezig is.

Meer informatie

Hieronder vind je meer informatie over de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Verder kun je met vragen terecht bij de COA-informatielijn: info@coa.nl, 088-715 70 00.

Aanmeldformulier Hotel- en accommodatieregeling (HAR)

Informatie over de HAR op de website van de VNG

Officiële bekendmaking in de Staatscourant