Defensie is samen met het COA gestart met de opbouw van paviljoens om op zeer korte termijn evacués te kunnen opvangen.

Op het terrein van Heumensoord, dat 7.200 vierkante meter beslaat, komen verschillende paviljoens. Er komen onder meer voorzieningen om te slapen, te ontspannen en te wassen. Voor de kinderen wordt een speeltuin ingericht.

Instroom in fasen

De paviljoens worden in twee fasen opgeleverd. Na de eerste oplevering kunnen 450 evacués instromen. Daarna, als het tweede deel van de paviljoens wordt opgeleverd, breiden we de opvang eerst uit tot 750 evacués. Uiteindelijk is er ruimte voor maximaal 1.000 evacués in Heumensoord.

Ervaringen hoge instroom

Het COA heeft de ervaringen en lessen uit 2015 meegenomen in de opbouw en inrichting van de nieuwe paviljoens. Dit geldt ook voor de uitvoering van opvangwerkzaamheden en het begeleiden van evacués.