In november 2022 had het COA 52.500 opvangplekken. Deze waren verdeeld over 29.000 reguliere plekken, 15.000 noodopvangplekken en 8.500 crisisnoodopvangplekken. Eind 2023 zijn er 75.500 opvangplekken nodig. De groei van het aantal benodigde opvangplekken komt niet alleen vanwege de verwachte instroom van vluchtelingen, maar ook doordat asielzoekers en statushouders door diverse redenen langer bij het COA blijven. Daarnaast zal het COA bestaande locaties moeten vervangen door nieuwe azc’s, omdat tijdelijke noodopvanglocaties sluiten (zoals het schip in Velsen) en het COA de crisisnoodopvang, die nu belegd is bij de gemeente, overneemt. Deze capaciteitsopgave vraagt veel van het COA.

  • © COA

Nationale en internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, de huizencrisis, de krapte op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal vluchtelingen hebben impact op het werk van het COA. Hier spelen we op in door tijdens de groei van de organisatie door te werken aan andere belangrijke opgaven die voor ons liggen, zoals op het vlak van duurzaamheid en het vergroten van participatie en integratie van onze bewoners. Het jaarplan 2023 is daarmee een volgende stap in het verwezenlijken van de COA-meerjarenstrategie.

Humane opvang prioriteit

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA: “Onze ambities moeten in verhouding staan tot de uitdagingen waar we voor staan. In de huidige situatie heeft het bieden van veilige en humane opvang prioriteit en tegelijk werken we maximaal naar structurele en duurzame verbeteringen in de asielopvang en in onze organisatie. Met het jaarplan maken we de werkzaamheden zo concreet en overzichtelijk mogelijk. Het geeft een duidelijke richting, houvast en stabiliteit in deze turbulente tijden."

Met het oog op groei

De titel van het jaarplan 2023 ‘Met het oog op groei’ verwijst naar de groei van het aantal vluchtelingen in de wereld, de groei van opvangcapaciteit en de noodzakelijke groei van het aantal medewerkers, inclusief wat dat van het COA vraagt.