“We hebben op twee locaties in het noorden van het land in Sneek en Delfzijl te maken gehad met een relatief groot aantal met corona besmette bewoners. De betrokken Veiligheidsregio's, gemeenten en het COA hebben aparte tijdelijke quarantaine- en isolatielocaties gerealiseerd. Een groot compliment hiervoor is op zijn plaats, maar het betekende enorme inspanningen van de betrokken partijen. Er komt uiteindelijk altijd een passende oplossing, maar dat gaat onder hoge druk. Met het op voorhand aanwijzen van een locatie weet iedereen welke stappen gezet gaan worden. Tot nu toe was het aantal uitbraken op azc’s beperkt, maar wij moeten ons erop voorbereiden dat dit, mede in lijn met de Europese en landelijke ontwikkelingen,  geleidelijk kan veranderen. Het COA doet wat mogelijk is met de locaties waarover we beschikken, maar heeft geen zicht op mogelijke andere, externe, quarantaineplekken in de veiligheidsregio’s. Vandaar dit verzoek.”

De vraag naar quarantaine- en isolatieplekken neemt om verschillende redenen toe. Het aantal landen met ‘code oranje’ neemt toe en er komen meer asielzoekers Nederland binnen die in quarantaine moeten. Daarnaast leidt het huidige testbeleid ertoe dat meer bewoners in quarantaine moeten.

Het COA heeft te maken met een zeer hoge bezettingsgraad. Iedere opvanglocatie heeft ruimte gereserveerd om een klein aantal personen in isolatie of quarantaine te plaatsen, maar er zijn geen aparte uitwijklocaties beschikbaar voor grote groepen bewoners. Eerdere gesprekken met gemeenten in de afgelopen maanden hebben geen resultaten opgeleverd. Nu de quarantainedruk groter wordt, neemt de urgentie toe. Daarover gaat het COA nu verdere gesprekken met de Veiligheidsregio’s voeren.