Doorlopende lijn: 3 scenario's

Een goede samenwerking en informatieoverdracht tussen gemeenten en het COA is van belang om een soepele start van de inburgering en een doorlopende lijn vanuit de opvang te waarborgen. Ook is het voor een succesvolle integratie van statushouders belangrijk dat inburgeringsactiviteiten van het azc aansluiten op die van de gemeente. De 3 scenario’s zien er als volgt uit:

Scenario 1: Snelle start

De gemeente start na de koppeling snel - al vóór de daadwerkelijke huisvesting - met het reguliere inburgeringstraject. Na deze vroege start zal de inburgeraar geen gebruik (meer) maken van de Voorinburgering van het COA.

Scenario 2: Gecombineerde aanpak

De gemeente start met de Brede intake en het opstellen van het Plan Inburgering en Participatie (PIP) tijdens het verblijf in het azc. Het reguliere inburgeringstraject start in de meeste gevallen na de daadwerkelijke huisvesting in de gemeente. De inburgeraar wordt tijdens zijn verdere verblijf in het azc aangemoedigd om gebruik te maken van de Voorinburgering van het COA.

Scenario 3: Start na verhuizing

De gemeente start na de daadwerkelijke huisvesting met het reguliere inburgeringstraject (inclusief intake). De inburgeraar wordt tijdens zijn verdere verblijf in het azc aangemoedigd om gebruik te maken van de Voorinburgering van het COA.

De scenario’s zijn natuurlijk niet in beton gegoten. Een doorlopende inburgeringslijn en snelle integratie en participatie staan uiteindelijk centraal. Hierdoor kan het in de praktijk voorkomen dat er voor een combinatie van verschillende scenario’s wordt gekozen.

Vormgeven afspraken gemeenten en het COA

De handreiking 'Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente' laat met behulp van heldere afbeeldingen zien welke afspraken gemeenten en het COA op welk moment kunnen maken. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips, succesfactoren en goede voorbeelden.

Voor de onderdelen Brede intake en Plan Inburgering Participatie (PIP) is al eerder een handreiking verschenen.

Meer informatie

Klik hier voor de handreiking Scenario's warme overdracht van COA naar gemeente. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) in werking. Dan krijgen gemeenten de regie over het inburgeringstraject van vergunninghouders.