Het gva is van kracht sinds 1 januari. Het COA hoopt dat deze regeling voor tijdelijke huisvesting een belangrijke impuls geeft aan de uitstroom van vergunninghouders uit de azc’s.

Integratie

De veertig wooneenheden zijn ingericht op één verdieping. Op de bovenste verdieping van het Haarlemse pand wonen studenten. Met een dergelijke gemengde bewonerssamenstelling wil de gemeente de integratie van de vergunninghouders bevorderen. Ze hoopt bovendien dat het contact met de studenten de vluchtelingen stimuleert om zelf een studie op te pakken.

Voortrekkersrol

Het COA is blij met deze voortrekkersrol van de gemeente Haarlem. Michèle van Duijn, beleidsregisseur bij het COA: “Het gaat om een niet-reguliere situatie. Dat geldt niet alleen voor de woonruimte. De bewoners kunnen bijvoorbeeld geen uitkering aanvragen, ook al hebben ze al wel een burgerservicenummer. Ze betalen ook geen huur en ontvangen leefgeld van het COA. Alles bij elkaar vraagt dit om een intensieve samenwerking tussen COA en gemeente. Haarlem fungeert als pilot. Aan de hand van een gezamenlijke evaluatie werken we de uitvoeringsdetails van het gva verder uit. Tot het zover is, leveren we maatwerk aan elke gemeente die ons hiervoor benadert.”

  • gebouw
    Woonruimte voor 40 jonge vergunninghouders in voormalig kantoorpand

Begeleiding

De gemeente richt de gva-woonruimte ook in. De voorzieningen zijn sober: de bewoners, allen jongvolwassenen, hebben een eigen kamer en ze delen keuken, douche en een gemeenschappelijke woonkamer. De gemeente Haarlem zorgt via een externe dienstverlener, Camelot, voor maatschappelijke begeleiding.

Camelot heeft tien uur per week een sociaal beheerder aangesteld die zowel het aanspreekpunt voor de bewoners is als de contactpersoon voor het COA. Ze ondersteunt de bewoners ook bij hun integratie. Zo is ze nu bezig om fietsen voor hen te regelen om naar school te gaan. VluchtelingenWerk begeleidt de bewoners bij externe activiteiten zoals inburgering en scholing.

Bestuursakkoord

Het gva vloeit voort uit het onlangs afgesloten bestuursakkoord tussen onder meer het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De regeling maakt het mogelijk niet-reguliere woonruimte aan te bieden aan vergunninghouders voor een periode van maximaal 24 maanden. Zodra er permanente woonruimte beschikbaar is, stroomt de vergunninghouder daar direct naar door.

De factsheet met informatie voor vergunninghouders en een vragen- en antwoordenlijst verschijnen binnenkort op deze website. Geïnteresseerde gemeenten kunnen nu al contact opnemen met mail of het COA.

Meer nieuws