Voor de direct omwonenden van de ligplaats vond maandagavond een informatiebijeenkomst plaats. Namens het COA was daar de locatiemanager van azc Amsterdam Willinklaan, Menno Schot, aanwezig. Ten tijde van de hoge instroom in 2015 was Schot locatiemanager van de noodopvang in de voormalige gevangenis De Koepel. Toen stonden veel Haarlemmers klaar om hulp te bieden bij dagbesteding en taallessen. "Het zou mooi zijn als de Haarlemmers gedurende de komende maanden de bewoners opnieuw kunnen bijstaan", aldus Schot.

Het COA heeft dringend behoefte aan opvangplekken om iedereen die daar recht op heeft een bed te bieden. Dit komt omdat meer mensen asiel aanvragen dan verwacht. Ook verblijven statushouders langer in de opvang, vanwege krapte op de woningmarkt. Daarom heeft het COA in september 2021 aangegeven 4.000 opvangplekken nodig te hebben.