Het COA heeft al met Oer ’t Hout overeenstemming bereikt om tot en met 30 april 2016 noodopvang aan vluchtelingen te kunnen bieden. Het gaat om opvang voor maximaal 195 personen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentie om hieraan mee te werken. Dinsdag 17 november neemt het college hierover een besluit.

Nood is hoog

Het COA geeft aan dat de nood voor het huisvesten van vluchtelingen onverminderd hoog is. Er is nog steeds een ernstig tekort aan locaties om vluchtelingen op te vangen.  Het COA heeft de gemeente daarom verzocht mee te werken om van de locatie Oer ’t Hout in Grou een noodopvang te maken. In een noodopvang kunnen mensen langer verblijven. Het waterhostel Oer t Hout werd vorige week aangewezen als crisisopvanglocatie voor vluchtelingen waar zij 2 keer 72 uur zouden kunnen verblijven.  Inmiddels zijn er sinds dinsdag 10 november  166 vluchtelingen opgevangen.

Waarom meewerken?

Vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen, worden  vaak om de paar dagen overgebracht naar een andere locatie. Hierdoor krijgen ze niet de gelegenheid om tot rust te komen. Het slapen in een sporthal begint bij veel mensen hun tol te eisen. Het maakt hen onrustig en onzeker.  De vluchtelingen die afgelopen dinsdag en woensdag in Grou zijn aangekomen kunnen hier dan iets langer blijven.  Er verblijven relatief veel gezinnen met kleine kinderen in Grou. Voor hen is een rustperiode erg belangrijk. Zodra er ruimte is in Ter Apel worden ze daar naartoe gebracht om geregistreerd te worden, en om de procedure voor de status van de asielzoeker op te starten. De lege plekken kunnen dan weer opgevuld worden met nieuwe vluchtelingen.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 16 november is er een inloopbijeenkomst in Hotel Oostergoo (Nieuwe Kade 1, Grou).  Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen inwoners van Grou daar op ieder gewenst moment binnenlopen en vragen stellen. Er zijn vertegenwoordigers van de gemeente, het COA, de politie en wewillenwatdoen.nl aanwezig om de inwoners te woord te staan. Om 17.30 uur licht burgemeester Ferd Crone het voornemen om Oer ’t Hout aan te wijzen als noodopvanglocatie toe. Aansluitend krijgen Corina Deekens van het COA en Cor Reijenga, teamchef politie Leeuwarden, het woord. De inwoners van Grou hebben hiervoor zaterdag een uitnodiging ontvangen.

 

Meer nieuws