In het veld zijn sintels -restanten van de verbranding van metalen- aangetroffen uit de tijd dat er bij het terrein een stookhuis van de kazerne stond. De sintels bevatten metalen en kunnen voor kleine kinderen schadelijk zijn wanneer ze die in hun mond stoppen. Voor volwassenen zijn de sintels ongevaarlijk.

De verontreiniging kwam aan het licht tijdens een bodemonderzoek vanwege de voorgenomen aanleg van een Johan Cruijff Court en Field of Dreams op de plek. De vervuilde stukken zullen in de komende tijd worden afgegraven en vervangen door schone grond.