Strafrechtelijke maatregelen

Met alle betrokken partijen is een brede aanpak ontwikkeld. Zeven jonge asielzoekers hebben een gebiedsverbod gekregen van de burgemeester na inbraken en diefstallen. Zij mogen niet in bepaalde delen van Oisterwijk komen. Bij overtreding wordt strafrechtelijk ingegrepen in de vorm van aanhouding en detentie.

Maatregelen COA

Het COA heeft op de opvanglocatie in Oisterwijk voor deze jongeren per direct ook een aantal maatregelen doorgevoerd. Zo is bij alle zeven jongeren geld ingehouden op hun leefbudget, zij moeten extra werkzaamheden verrichten op het azc en ze hebben tijdelijk een zwaardere meldplicht. Een aantal jongeren is of wordt overgeplaatst naar een andere opvang elders in het land. Daarnaast zal het aantal op te vangen alleenstaande jongeren in Oisterwijk op korte termijn worden teruggebracht van 80 naar 50. Burgemeester Hans Janssen is blij met de aanpak van het COA: “het is belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Het moet echter ook helder zijn dat hier bepaalde regels gelden waar iedereen zich aan moet houden. De veiligheid van inwoners in heel Oisterwijk staat voorop.”

Verdere maatregelen

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid bereidt extra maatregelen voor om de overlast van deze specifieke en relatief kleine groep asielzoekers te beperken, samen met de (keten)partners die betrokken zijn bij hun asielaanvraag.  In de tussentijd doet het COA binnen zijn mogelijkheden en in samenwerking met alle betrokkenen al het mogelijke om overlast tegen te gaan en zo een veilige en leefbare omgeving te creëren voor asielzoekers en voor de omgeving. Dit geldt in Oisterwijk en op alle andere opvanglocaties in het land.

Meer nieuws