In 2012 besloot toenmalige College van B en W dat bij de ontwikkeling van de wijk een azc zou worden opgenomen. Het azc is onderdeel van de ontwikkeling van de duurzame wijk Houthaven, waar in totaal 2.700 woningen en bijbehorende voorzieningen worden gebouwd. Het azc bestaat uit 64 wooneenheden die plek bieden aan 500 asielzoekers voor een periode van 15 jaar.

  • Sfeerimpressie © Gemeente Amsterdam

Broodnodige locatie

Bestuursvoorzitter COA Milo Schoenmaker: “We hebben in de voorbereiding goed samengewerkt met de gemeente Amsterdam, waardoor we deze nieuwe en broodnodige locatie nu echt kunnen gaan realiseren. Het toekomstige azc in de Houthaven is een welkome bijdrage aan de lange termijn opvang van vluchtelingen in ons land.”

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en vluchtelingen): “De druk op de asielketen is groot, de tijdelijke oplossingen die de afgelopen maanden door het rijk aan gemeenten worden gevraagd zijn geen oplossingen voor de lange termijn. Met de komst van het azc in de Houthaven zorgen we naast de tijdelijke extra opvang die we in Amsterdam hebben ook voor een structurele bijdrage aan de opvang van asielzoekers.”

Start omwonendenoverleg

Het COA is na de opening verantwoordelijk voor het beheer, de begeleiding en de veiligheid op de locatie. De bewoners van het azc hebben dagelijkse bezigheden zoals (vrijwilligers-)werk en deelname aan begeleidingsprogramma’s. De kinderen gaan naar school en nemen deel aan activiteiten in de buurt. Het COA gaat een omwonendenoverleg starten waar bewoners uit de omgeving aan kunnen deelnemen.

Daktuin

Het gebouw komt te staan tussen de Haparandaweg en de Houthavenweg. In het gebouw komt ook een openbare parkeergarage met 110 parkeerplekken voor auto’s. Op de daktuin van de garage kunnen bewoners van het azc sporten en kinderen spelen. Het gebouw is ontworpen binnen het beeldkwaliteitsplan van de Houthaven en kan in de toekomst omgevormd worden naar appartementen voor de huur- of koopmarkt.