Het COA heeft het college van B&W om de opvang verzocht. Burgemeester Thijsen: “Wij vinden als college dat we mensen die uit angst voor hun leven alles hebben moeten achterlaten, moeten helpen om hier als actieve leden van onze samenleving een nieuw bestaan op te bouwen, maar wel op een goede manier. Dat wil voor ons zeggen geen supergrote locaties, maar een met een bescheiden omvang. En geen kansloze asielzoekers in de opvang die overlast veroorzaken. Die horen in een aparte opvang thuis, niet in onze gemeente.”

Rond september eerste bewoners

Het akkoord van de gemeente Tynaarlo betekent dat het COA aan de slag kan met het opknappen van de locatie. In de aanloop naar de instemming van de raad zijn door de gemeente en het COA veel vragen van omwonenden en andere betrokkenen beantwoord. Ook hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden, onder andere met 12 omwonenden, en met een delegatie van de ondernemersvereniging.

We nemen uit deze gesprekken de ideeën en suggesties, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de plek van de toekomstige opvanglocatie in de omgeving, graag mee in de wijze waarop we de locatie gaan inrichten. Naar verwachting zijn we rond september klaar voor de ontvangst van de eerste bewoners.

Twee opvanglocaties

Regiomanager Corina Deekens van de COA-regio Noord: “We zijn erg blij dat het college van B&W van de gemeente Tynaarlo positief staat tegenover een opvanglocatie in Paterswolde. Via de provinciale regietafel waren we al een tijd in gesprek over nieuwe opvangplekken in Drenthe. Begin dit jaar hebben we de voormalige tussenvoorziening Tynaarlo in Eelde overgenomen van Stichting Inlia. Daar kunnen maximaal 70 statushouders worden opgevangen. Met deze 2 locaties samen komen we een eind in de goede richting.”