De gemeente is verantwoordelijk voor het klaarmaken van het terrein zodat het geschikt is voor noodopvang. Hiertoe behoort onder andere de aanleg van elektriciteit en watervoorziening en het aanleggen van een toegangsweg. Het COA verzorgt de inrichting van het terrein, dat nu nog braak ligt, en zorgt onder andere voor het plaatsen van de tijdelijke woonunits.

Bij het gebruiksklaar maken van het terrein zijn we afhankelijk van veel partijen die hierbij een rol spelen. Het streven is dat de locatie aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 in gebruik genomen kan worden. De locatie blijft twee jaar in gebruik als noodopvang, met een mogelijke verlenging tot maximaal 5 jaar. Op dit moment is de samenstelling van de groep die in Ermelo wordt opgevangen nog niet bekend.