Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de komst van deze locatie in Amsterdam-West, in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting. In deze speciale opvang geldt een strenger regime voor maximaal vijftig overlastgevende asielzoekers. Door deze groep apart te zetten, wordt het veiliger voor bewoners, personeel en omwonenden van reguliere asielzoekerscentra.

Agressief gedrag, vernielingen en discriminatie

In de extra begeleiding en toezichtlocatie worden vreemdelingen geplaatst die overlast geven op het azc waar ze verblijven, maar wel recht hebben op opvang. Hierbij kan worden gedacht aan vreemdelingen die herhaaldelijk agressief gedrag laten zien, vernielingen aanrichten of medebewoners en/of personeel discrimineren. De overlastgevers worden in de extra begeleiding en toezichtlocatie geplaatst om hen enerzijds te confronteren met hun gedrag en dit bij te stellen, en anderzijds om de veiligheid en rust te borgen op het azc waar ze eerst verbleven. In beginsel wordt de overlastgever voor drie maanden geplaatst.

Dagelijkse meldplicht

Bewoners van de ebtl zijn verplicht zich te melden voor een in- en uitregistratie als ze de locatie verlaten en terugkomen. Er is een dagelijkse meldplicht. Zij ontvangen geen financiële verstrekkingen zoals in de reguliere opvang. Ze krijgen maaltijden en overige noodzakelijke verzorgingsproducten in natura, maar kunnen werken voor een kleine financiële vergoeding. In de extra begeleiding en toezichtlocatie werkt zowel COA- als DJI-personeel. De medewerkers zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met lastige doelgroepen.

Overlast beperken

Het Amsterdamse college benadrukt in een brief aan de gemeenteraad dat het niet gaat om personen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Het is ook geen detentievoorziening, dus er komen geen asielzoekers te zitten die veroordeeld zijn voor een misdrijf. De gemeente en politie zetten extra mensen in om de overlast in de directe omgeving zo veel mogelijk te beperken. Het COA wil twee of drie van dit soort opvangplekken openen. Amsterdam krijgt de eerste, die in oktober open gaat en twee jaar blijft bestaan.

Meer nieuws