Om onze taak uit te kunnen voeren, zijn wij afhankelijk van Nederlandse gemeenten om asielzoekers voor korte of langere tijd op hun grondgebied te huisvesten.

Wij kunnen en mogen geen onderscheid maken: elke vluchteling die hier asiel aanvraagt, wordt opgevangen en begeleid, terwijl de IND de aanvraag beoordeelt. We konden om die reden ook geen gehoor geven aan de eis vanuit Boxmeer om sommige asielzoekers niet meer in azc Overloon op te vangen.

Het COA is zich bewust van de overlast die omwonenden en ondernemers, maar ook onze eigen medewerkers en medebewoners de laatste paar jaar in de omgeving van het azc hebben ervaren en neemt dat heel serieus. Samen met alle betrokken instanties zoals de gemeente, de politie en het openbaar ministerie, heeft het COA al een groot aantal maatregelen genomen om deze overlast tegen te gaan en te voorkomen. En aanvullend daarop gaan we komende periode actief aan de slag met een aantal aanvullende wensen op dit vlak vanuit de gemeente Boxmeer en haar inwoners.

We willen niet dat de omgeving overlast heeft van een handjevol probleemgevallen die het bovendien verpesten voor de grote groep kwetsbare asielzoekers die huis en haard hebben verlaten, op zoek naar een veiliger toekomst.

Joeri Kapteijns, bestuurslid van het COA: “Het besluit om niet te verlengen betreuren wij zeer. Desondanks danken wij de gemeente Boxmeer voor de getoonde gastvrijheid, oprechte betrokkenheid en goede samenwerking in de afgelopen jaren. En voor de huidige bewoners zullen wij nieuw onderdak zoeken elders in Nederland. Want het bieden van een menswaardige opvang en begeleiding van alle asielzoekers, is als uitvoeringsorganisatie van de overheid onze wettelijke taak en daar staan wij onder alle omstandigheden voor.”