Film ‘Azc in Beeld’

In de korte film ‘Azc in Beeld’ vertellen Ayoub, een bewoner van azc Den Helder, en medewerkers van het COA, IND, DT&V en VWN je graag meer over het dagelijkse leven in een azc. Kijk de film vanaf zaterdag 26 september op azcinbeeld.nl. Nu al nieuwsgierig? Bekijk de trailer!

Open azc dag

Ieder jaar organiseren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) een Open azc dag tijdens Burendag. Alle asielzoekerscentra openen dan hun deuren zodat publiek, bedrijven en relaties een kijkje kunnen nemen in een azc in de buurt.