Van Craaikamp werkt sinds 1 juli voor ABDTopConsult, een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren, die snel inzetbaar zijn bij complexe of urgente vraagstukken, onder meer als het gaat om een functievervulling op interim-basis.

Hiervoor was zij werkzaam als secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie en daarvoor als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder vervulde zij diverse functies op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, onder meer als directeur Vreemdelingenbeleid bij het ministerie van Jusitie en Veiligheid.

Gedurende haar interim-periode bij het COA zal ze zich primair richten op een deel van de capaciteitsopgave.

  • © Defensie

Structurele uitbreiding

In 2022 werd al de conclusie getrokken dat de opgave waar het COA voor staat een structurele bestuursuitbreiding rechtvaardigt. Op grond daarvan is in overleg met het ministerie van JenV een route ingezet om een vast derde bestuurslid voor het COA te werven. De gesprekken daarover zijn gaande. De interim-periode van Gea van Craaikamp eindigt zodra er een vast derde bestuurslid start, naar verwachting uiterlijk per 31 december 2023.