Hiervoor is een budget van 1 miljoen euro beschikbaar. Het is een specifieke uitkering, waarvoor gemeenten een aanvraag kunnen indienen. Per gemeente is maximaal 50 duizend euro beschikbaar. Ook gemeenten waar geen COA-locatie is gevestigd en maatregelen tegen overlast worden ingezet, kunnen een aanvraag indienen. Daarnaast kunnen gemeenten ook een gezamenlijke aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moeten gemeenten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat het geld besteed moet worden aan maatregelen waarmee gemeenten vanaf 1 januari 2020 zijn begonnen en die nog doorlopen, tot uiterlijk 31 mei 2021.

Aanvragen tot 1 september

Gemeenten kunnen tot 1 september 2020 een aanvraag doen. Het aanvraagformulier staat uiterlijk week 30 op de website van de rijksoverheid.