Van hoeveel asielmigranten tot toewijzing sociale huurwoningen

De feitenserie ‘Wat is waar over asielopvang?’ bestaat uit een animatiereeks en pagina’s met vragen en antwoorden over 9 veelbesproken onderwerpen op gebied van asielopvang. Bezoekers vinden er bijvoorbeeld het antwoord op de vraag hoeveel asielmigranten er ten opzichte van arbeidsmigranten naar Nederland komen, de reden waarom ze vluchten en hoeveel sociale huurwoningen gemeenten toewijzen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning.   

Ga naar de feitenserie 'Wat is waar over asielopvang?'
  • © COA

Vragen en misverstanden

Zeker als er een nieuwe opvang ergens van start gaat, rijzen er vragen bij omwonenden. Asielopvang is bovendien onderwerp van maatschappelijke discussie waar snel misverstanden in sluipen en feiten kunnen ondersneeuwen. Daarom biedt het COA toegankelijke informatie met 'Wat is waar over de asielopvang?'. De feitenserie wordt elk half jaar ververst en aangevuld met nieuwe onderwerpen.

Meer weten of tips?

Voor het gebruikmaken van het materiaal voor eigen communicatie, tips en vragen, mail communicatie@coa.nl.