Tekeningen van kinderen

De feestelijke handeling was het begraven van een groot koffieblik gevuld met tekeningen en werkjes gemaakt door de kinderen van azc Burgum. Onder begeleiding van Stichting de Vrolijkheid was de kinderen gevraagd iets te verbeelden waar ze blij van worden, zodat er met het begraven van het blik een positief fundament onder de nieuwe locatie wordt gelegd. Na de officiële handeling was het tijd voor een hapje en een drankje en veel gezelligheid.

  • Kinderen verkleed als bakstenen graven het eerste gat

Huidige gebouwen verouderd

Het azc in Burgum bestaat sinds 2000 op de locatie aan de Elingsloane. De opvanglocatie doet inmiddels dienst als gezinslocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De huidige semipermanente gebouwen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen van het COA. In samenspraak met de gemeente is besloten om de locatie duurzaam te herontwikkelen.

Uitstraling reguliere woonwijk

Het azc wordt herontwikkeld met de uitstraling van een reguliere woonwijk met grondgebonden woningen, zodat de locatie met de bestemming “wonen” ook een toekomstwaarde heeft. Het programma van de herontwikkeling bestaat uit 64 grondgebonden woningen, een kantoorgebouw en een bijeenkomstgebouw. In juli 2019 tekende het COA met Hegeman Vriezenveen een aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw. De realisatie van het project verloopt gefaseerd en het azc blijft operationeel tijdens de bouw.