Per deze datum lopen de bestuursovereenkomst en de huurovereenkomst die het COA en de gemeente Almelo in 2016 ten behoeve van opvang van amv overeengekomen zijn af. De locatie biedt opvang aan maximaal 80 jongeren. Het COA zal op zoek moeten naar andere opvangmogelijkheden voor deze doelgroep.

Het stoppen van opvang en het aflopen van het huurcontract van Huize Alexandra hebben ook gevolgen voor het personeel en de ketenpartners. Het COA zal zo snel mogelijk probeert duidelijk te maken wat dit voor betrokkenen betekent.

Het aflopen van de bestuursovereenkomst en de beëindiging van de huurovereenkomst voor Huize Alexandra staan los van de reguliere opvang van vluchtelingen. Ook de vervangende nieuwbouw van het azc aan de Vriezenveenseweg 170a gaat gewoon door. Dit plan bestaat uit nieuwe duurzame woningen en dienstgebouwen en een herinrichting van het terrein.

  • De amv-opvang in Almelo
    De amv-opvang in Almelo gaat 1 juli 2021 eindigen © Ramon Kruithof, COA