Harskamp is voor de opvang een bijzondere locatie. In afwijking van andere opvangplekken voor niet-asielzoekende Oekraieners wordt de opvang hier verzorgd door de gemeente Ede en het COA samen. Het COA neemt in Harskamp het voortouw, vanwege de grote ervaring en het benodigde opstarttempo op de locatie, naast de personele expertise die het COA in huis heeft. Daarna wordt gezocht naar een moment waarop de gemeente Ede de opvang van het COA zal overnemen, in delen of geheel.

In Nederland worden ontheemden uit Oekraïne die geen asiel aanvragen opgevangen door gemeenten. De locatie Ede-Harskamp vormt hierop dus enige tijd een uitzondering. Om de locatie snel operationeel te kunnen krijgen is ook het COA in de opstartperiode betrokken. Het COA zal zich na verloop van tijd weer volledig toeleggen op de opvanglocaties van mensen die ook daadwerkelijk asiel aanvragen in ons land.

In Harskamp is plaats voor maximaal 950 ontheemden. De opvang van deze mensen is eenvoudiger dan die van asielzoekers, omdat er voor mensen uit Oekraïne geen procedure met de IND plaatsvindt en er alleen wordt gezorgd voor ' bed, bad en brood' . VluchtelingenWerk is nauw betrokken, evenals het Rode Kruis. Daarnaast staat het CVVE met vrijwilligers klaar om de tijdelijke bewoners bij te staan.