Na eerdere vertragingen in de bouwwerkzaamheden kwam het COA voor een nieuwe uitdaging te staan tijdens de afrondende werkzaamheden en controles op veiligheid van de locatie. Bij het testen van de watervoorzieningen werd een legionellabacterie geconstateerd. Om dit probleem goed op te lossen en er tegelijk voor te zorgen dat de locatie zo snel mogelijk open kan, is gezorgd voor een externe watervoorziening. Daardoor kunnen we het complex nu toch in gebruik nemen.

Tijdelijke watertanks

De aanwezigheid van de legionellabacterie betekent dat alle watervoorzienende installaties op het terrein niet mogen worden gebruikt. We gebruiken nu tijdelijke watertanks voor drinkwater en sanitaire doeleinden op het terrein. Op dit moment doen het COA en de eigenaar van de waterleidingen onderzoek naar de bron van de besmetting. Zodra bij testen geen legionellabacterie meer wordt geconstateerd, nemen we de oorspronkelijke watervoorziening weer in gebruik.

Extra plekken

De tijdelijke noodopvang in Delft is voor vij maanden beschikbaar, gerekend vanaf de eerste dag van de komst van de asielzoekers. Mede dankzij de medewerking van de gemeente Delft in samenwerking met de TU Delft levert dit weer extra plekken op voor de opvang van asielzoekers. Die zijn hard nodig om de situatie in Ter Apel te verlichten.  De TU Delft, de gemeente Delft en het COA zijn blij dat de locatie, ondanks de vertraagde oplevering, nu eindelijk in gebruik genomen kan worden.