Instroom in fasen

Dinsdag 16 november arriveerden de eerste 144 asielzoekers. Later die week kwamen daar nog eens 142 mensen bij. De volgende groep asielzoekers kan instromen nadat een aantal bouwkundige zaken op de locatie zijn verholpen. 

Duur van de opvang

De noodopvang in Zaandam nemen we in eerste instantie voor een jaar in gebruik. Mocht er na een jaar een vervolg nodig zijn, dan wordt er mogelijk met een half jaar verlengd.

In contact met de omgeving 

Omwonenden en bedrijven die iets willen betekenen voor de asielzoekers of een vraag hebben over de noodopvanglocatie kunnen contact opnemen via de locatiepagina van Zaandam.