De ebtl is de eerste van twee ebtl-locaties die dit jaar openen. Op de (COA-)locatie worden maximaal vijftig asielzoekers opgevangen die in de reguliere opvang van het COA overlast veroorzaken. De ebtl in Amsterdam vangt bewoners op vanuit het gehele land. Op de ebtl werkt hbo-geschoold COA- en DJI-personeel en beveiligingspersoneel van Trigion. Later dit jaar (18 december) opent in Hoogeveen een tweede ebtl.

  • Gebouw aan water
  • Ebtl binnenplaats

Regime

Op de ebtl is sprake van een strikt regime. De begeleiding is intensief, met een strak dag- en avondprogramma van ’s ochtends acht tot ’s avonds tien uur.

Fases

Bij binnenkomst komt de bewoner in de eerste fase van het programma op de ebtl, waarna hij de verschillende fases doorloopt, tot terugkeer naar een regulier azc. In principe verblijft de bewoner maximaal drie maanden in de ebtl. Ook worden er individuele programma’s aangeboden met specifiek maatwerk.

Sancties

Bewoners die zich niet aan de spelregels houden krijgen sancties opgelegd. De ebtl werkt met gedragsinterventies, gebaseerd op de methodieken die ook bij de reclassering worden gebruikt. De interventies zijn erop gericht dat de bewoner inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en dat dit gedrag ook verbetert.

Meer nieuws