Ondanks het slechte weer zat de sfeer er goed in tijdens deze Open azc dag. Bij bezoekers én bij bewoners die hapjes serveerden, muziek maakten, uitleg gaven over hun taalles en andere activiteiten, kunstwerken lieten zien en veel meer. Zo kregen bezoekers bijvoorbeeld uitleg over wat ons werk inhoudt en hoe de asielprocedure werkt. Ze konden ook een kijkje nemen in de taalklassen, de sport- en recreatieruimtes en soms in een woonunit.

Iedere locatie had een eigen programma. Naast optredens van bewoners waren er ook optredens van bekende artiesten zoals dat van Jeangu Macrooy in azc Gilze.

  • Bewoner interviewt Jeangu Macrooy rijdens Oen  dag in azc Gilze
    Jeangu Macrooy trad tijdens de Open azc dag op in azc Gilze © Chris Lans

De open dag draait om ontmoeting en begrip voor elkaar. Het COA organiseert deze dag jaarlijks op Burendag samen met VluchtelingenWerk, IND en DT&V. In 2020 en 2021 vond de Open dag online plaats vanwege de beperkingen rondom Covid19.