Binnen de adviesraad waren enkele vacatures ontstaan doordat de benoemingstermijn van 3 leden afliep. Halleh Ghorashi, Gerard van der Wulp en Bernt Schneiders hebben na een termijn van 5 jaar inmiddels afscheid genomen.

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: "Mijn dank gaat uit naar de teruggetreden leden van de adviesraad. Zij hebben goed werk verricht, ons gevraagd en ongevraagd geadviseerd en tegengesproken waar nodig. Daarnaast wil ik de 3 nieuwe leden van harte welkom heten en hen uitnodigen mee te denken en het COA verder door te ontwikkelen op alle aandachtsgebieden rondom het asieldossier.”

De adviesraad van het COA bestaat nu uit de volgende leden:

  • Yasemin Tümer (voorzitter, sinds 2016 in de adviesraad, aandachtsgebieden Integratie, Participatie en Diversiteit).
  • Marien de Langen (sinds 2018 in de adviesraad, aandachtsgebieden Huisvesting en Capaciteit).
  • Sigrid Verweij (aandachtsgebied Communicatie) is Director Public Affairs, Communication and Sustainability bij Coca-Cola European Partners. Zij heeft daarvoor jarenlang als secretaris en teammanager bij VNO-NCW en MKB-Nederland gewerkt. De laatste acht jaar was zij daar directeur Communicatie en MVO.
  • Shermin Amiri (aandachtsgebied Bewonersperspectief) is werkzaam als coach bij het team Statushouders voor de gemeente Rotterdam. Hij is in 2012 als politiek vluchteling uit Iran naar Nederland gekomen en heeft meerdere functies voor Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland bekleed, waaronder senior teamleider Asiel en Integratie. De laatste jaren was hij werkzaam als adviseur en strategisch projectleider bij verschillende nieuwkomersinitiatieven en organisaties.
  • Krishna Taneja (aandachtsgebied Veiligheid) is directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Tot oktober 2020 was hij directeur Nationale Veiligheid bij TNO en in die hoedanigheid belast met de digitalisering en innovatie van veiligheidsorganisaties. Ook heeft hij diverse functies bij de politie vervuld, hij was daar onder andere en districtschef en adviseur van de korpsleiding op het gebied van crisis en terrorisme.
Meer nieuwsberichten