Het COA heeft discriminatie en omgangsvormen hoog op de agenda staan. Om die reden werkt het COA bijvoorbeeld al langer samen met COC Nederland, de belangenorganisatie van lhbt’s. Recent is vanuit het Asiel Migratie en Integratiefonds (AMIF) een project van het COC onder de naam ‘Welcoming equality’ goedgekeurd om COA-medewerkers verder te trainen in signalering van discriminatie.

  • poster met 2 mannen op de taart
    Poster campagne COA

‘Discriminatie no way!’

COC Nederland was ook betrokken bij de start van de campagne ‘Discriminatie, no way’ van het COA, die nog altijd op alle opvanglocaties loopt. In januari en februari 2016 zijn er kennisuitwisselingbijeenkomsten bij het COA over ‘Incidentenregistratie en Veiligheid’. Asielzoekers krijgen bij binnenkomst voorlichting van het COA over het gelijkheidsbeginsel, artikel 1 uit onze Grondwet. In ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ (voor vergunninghouders in onze opvang) komen de rechten van lhbt’s aan bod.

Standpunt en sancties

Het COA tolereert geen beledigende en discriminerende uitingen over religie, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, etniciteit of nationaliteit. Asielzoekers die anderen discrimineren, worden hierop aangesproken. Het COA moedigt mensen aan om melding te maken van intimidatie en pestgedrag van asielzoekers tegen lhbt-asielzoekers en onderneemt waar mogelijk maatregelen. Het COA kan hierbij sancties toepassen die staan beschreven in het Reglement Onthoudingen Verstrekkingen (voorbeelden: corrigerend gesprek, geldboete, alternatieve straf, terreinontzegging). Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd politie ingeschakeld.

Signaleren

COA-medewerkers zijn getraind om signalen te herkennen en deze bijvoorbeeld te beleggen bij verschillende belangenorganisaties. In geval van lhbt’s is dat het COC. Met hen voert het COA structureel en waar nodig incidenteel overleg. De eerder genoemde training van COC Nederland aan COA-medewerkers is een verdere verdieping van kennis bij onze medewerkers.

Meer nieuws