Eerder is besloten dat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vanaf 4 maart vervalt voor de derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Daarmee vervalt het recht op gemeentelijke opvang en moeten zij de asielprocedure doorlopen. Vanwege de druk op het asielsysteem en het tekort aan opvangplekken, wordt de huidige situatie met een half jaar verlengd. Het doel is dat de groep die nog in asielprocedure is of daar nog mee moet starten over een half jaar geen gebruik meer maakt van de gemeentelijke opvang.  

De komende periode start de IND met de afhandeling van asielzaken van de derdelanders, te beginnen met de circa 1.200 asielzoekers uit veilige herkomstlanden. Als de asielaanvragen worden afgewezen, moeten zij Nederland verlaten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de vrijheidsbeperkende en gezinslocaties van het COA. Voor mensen die asiel krijgen, wordt direct gezocht naar een geschikte woning bij de gemeente waar ze aan gekoppeld worden zodat ze uit de opvang kunnen.

Het COA heeft een pakket aan maatregelen ingezet om per 1 juli 2023 19.000 extra opvangplekken te realiseren. De verwachting is dat deze opvangplekken niet voldoende zijn om opvangtekorten te voorkomen. Daarom wordt onder meer de gemeentelijke opvang van derdelanders verlengd en is aan de Veiligheidsregio’s gevraagd om de crisisnoodopvang te verlengen met een minimum van 8.000 plekken, in ieder geval tot 1 juli. De inzet blijft dat het COA zoveel mogelijk crisisnoodopvangplekken overneemt.