Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vluchtelingenwerk Nederland deed het COA vorige week al een oproep aan de Eerste Kamer om de wet in behandeling te nemen.

De urgentie van de Spreidingswet wordt dagelijks benadrukt nu we in het overvolle Ter Apel alle zeilen moeten bijzetten en mensen af en toe weer in de wachtruimtes van de IND moeten slapen. Dat moet en kan anders. De Spreidingswet zal niet op korte termijn oplossingen bieden, maar is wel heel belangrijk voor de toekomst van ons opvanglandschap. Het geeft ons het broodnodige perspectief dat er structurele verbetering gaat komen in ons opvangvangsysteem.

Planning en behandeling

De Eerste Kamer wil in de komende drie weken een deskundigenbijeenkomst organiseren en een schriftelijke vragenronde instellen. Daarna volgt de plenaire behandeling. De plenaire vergadering zal in ieder geval na de verkiezingen zijn en hopelijk nog voor het nieuwe jaar.