Het streven om op korte termijn geen gebruik meer te maken van de crisisnoodopvang staat opgetekend in een onlangs gesloten bestuursakkoord. In dit akkoord hebben Rijk, provincies, veiligheidregio's en gemeenten afspraken gemaakt over opvangcapaciteit en huisvesting van asielzoekers. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Of en wanneer de crisisnoodopvang overbodig zal zijn, is afhankelijk van drie factoren: de instroom van nieuwe vluchtelingen, de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten en het beschikbaar komen van nieuwe (nood)opvanglocaties.

Meer nieuws