Inmiddels zijn twaalf bewoners positief getest op het coronavirus. Deze mensen zijn op de locatie in isolatie geplaatst. Tevens zitten de huisgenoten van deze personen in quarantaine.

Contactonderzoek en testen

Eind vorige week meldde zich een bewoner met klachten bij de medische dienst van het azc. Nadat de test die bij deze persoon werd uitgevoerd positief bleek te zijn, is na contactonderzoek door de GGD bij meerdere personen een test afgenomen. Rondom de personen die bij deze testen eveneens met het virus besmet bleken te zijn is vervolgens wederom contactonderzoek verricht, wat tot nu toe leidde tot het aantal van twaalf bevestigde coronabesmettingen.

Maatregelen

Direct na de eerste besmetting zijn verschillende activiteiten in en rondom het azc stilgelegd, om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is de overige bewoners van de opvanglocatie gevraagd de voorzorgsmaatregelen extra in het oog te houden, en zich met (milde) klachten te melden, zodat zij direct getest zouden kunnen worden.

Een vijftal bewoners die tot een risicogroep behoort is op vrijwillige basis preventief overgeplaatst naar een ander azc.

Het COA houdt samen met de GGD de situatie nauwlettend in de gaten, om zo nodig tot verdere maatregelen over te gaan.

Opvang van asielzoekers en corona

In deze tijd van het coronavirus geeft het COA prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van bewoners, medewerkers en partners op locatie. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Informatie

COA-medewerkers informeren sinds het begin van de coronacrisis de bewoners van de verschillende opvanglocaties in het land over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen.

Via MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zijn bewoners in alle talen geïnformeerd over het coronavirus. In de azc’s hangen posters en verspreiden we flyers over het coranavirus en hygiënemaatregelen. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen medewerkers de algemene richtlijn 'houd anderhalve meter afstand'. Het COA heeft de infobalies voorzien van plexiglas schermen.