Drie gangen van het azc zijn aangewezen als quarantainegebied: de bewoners mogen hun woonruimte niet verlaten en worden door het COA van eten en drinken en andere levensbehoeften voorzien.

Om besmette en mogelijk besmette personen van elkaar te kunnen scheiden zijn daarnaast verschillende ruimtes in het azc geschikt gemaakt om de positief geteste personen te kunnen isoleren. Nadat de te nemen maatregelen aan hen zijn uitgelegd zijn de betreffende bewoners vandaag naar deze ruimtes in het azc overgeplaatst.

COA, GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe werken intensief met elkaar samen om een verdere uitbraak van het virus te voorkomen. Zij staan in nauw contact met elkaar over te treffen maatregelen. Ook worden kwetsbare bewoners van het azc uit voorzorg getest. In samenspraak met GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe wordt nu nauw gemonitord welke vervolgstappen er moeten worden genomen.

Het azc in Assen heeft 1.000 opvangplaatsen, en telt momenteel ongeveer 950 bewoners.

Ook in de azc’s in Hoogeveen en Zweeloo zijn enkele bewoners besmet. Het gaat om een gering aantal. Ook daar zijn bewoners in isolatie en quarantaine geplaatst om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Maatregelen

Het COA heeft op alle opvanglocaties in Nederland maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo zijn de groepsactiviteiten aangepast en worden alle mogelijke middelen ingezet om bewoners op de hoogte te houden van de richtlijnen. Bij (vermoeden van) een coronabesmetting worden bewoners zoals in Assen in isolatie/quarantaine geplaatst en werkt het COA nauw samen met GGD, gemeente en betreffende veiligheidsregio om verdere besmettingen te voorkomen.