Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de uitvoering zijn bezig dit te herstellen. DUO heeft het proces van vaststellen van de inburgeringsplicht tijdelijk stopgezet.

Op rijksoverheid.nl staat meer informatie. Hier staat ook de brief aan de Tweede Kamer van minister Karien van Gennip (SZW).

DUO hervatte op 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Lees het nieuwsbericht van 21 maart op rijksoverheid.nl.