Twee locaties

Het huidige azc aan de Brink in Musselkanaal is verouderd en maakt in de plannen plaats voor een nieuwe opvanglocatie. De locatie Musselkanaal en de nieuwe locatie in Stadskanaal moeten beiden onderdak bieden aan zo’n 200 assielzoekers. Op dit moment vangen we in Musselkanaal mensen op die in de asielprocedure zitten en kans maken op een verblijfsvergunning. Dat blijft zo als we de samenwerking voorzetten. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal staat open voor het verzoek van het COA.

Corina Deekens, regiomanager COA regio Noord: "Na heropening van azc Musselkanaal in 2020 kreeg de opvang van asielzoekers weer een eigen plek in de gemeente Stadskanaal. We hopen dat we de prettige samenwerking met de gemeente en haar inwoners kunnen voortzetten."

Flexibel inspelen op verandering

Als de bouwplannen doorgang vinden, dan gaan we op een toekomstbestendige manier bouwen. Dat wil zeggen dat de panden ook voor andere bestemmingen en doelgroepen geschikt zijn en voor een langere termijn in een wijk passen.