Sluitende locaties

De opvangcapaciteit blijft onder druk staan. Hierdoor verslechteren de leefomstandigheden voor asielzoekers en de werkomstandigheden voor de medewerkers in Ter Apel en op de noodopvanglocaties. 

Het tekort aan opvangplekken is het gevolg van een combinatie van factoren. Zo is het COA afhankelijk van het aanbod van opvanglocaties in het land om asielzoekers naar door te kunnen geleiden en zo op de afgesproken bezetting van Ter Apel te komen. Daarnaast zijn de afgelopen weken grote noodopvanglocaties gesloten, waardoor de uitstroom uit Ter Apel minimaal was. Het groeiend aantal mensen in de asielopvang zorgt er bovendien voor dat de capaciteitsbehoefte al enkele jaren stijgt.

Ondanks inspanningen oplopend tekort

Het COA voert dagelijks gesprekken met gemeenten voor extra opvangmogelijkheden, (nood)opvanglocaties en/of verlenging van bestaande contracten. Er wordt tevens gezocht naar oplossingen voor de inmiddels meer dan 10.000 vergunninghouders in de asielopvang die al langer dan 3 maanden wachten op een woning. Zo worden doorstroomlocaties gerealiseerd, waar de vergunninghouders in afwachting van huisvesting kunnen verblijven. En het COA plaatst kleine groepen vergunninghouders in hotels. Alle inspanningen hebben tot nu toe niet geleid tot voldoende resultaat.

  • Overzichtsfoto van azc Arnhem Nieuwkade

Dringende oproep aan gemeenten

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: "Het COA werkt onder bijna onmogelijk hoge druk om voor iedereen een bed te realiseren. Maar dat kunnen we niet zonder hulp van de lokale overheden. We zijn de gemeenten die ons al helpen zeer erkentelijk. Maar we vragen gemeenten die nu weinig tot niets voor de asielopvang doen solidair te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende opvangplekken zijn en dat we mensen een veilige en menswaardige verblijfplaats kunnen bieden."

Spreidingswet nog steeds van kracht

De Spreidingswet is hard nodig om meer stabiliteit in de asielopvang te krijgen en een einde te maken aan de huidige opvangcrisis. Na de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, waarin het voornemen staat om de Spreidingswet in te trekken, riep het COA gemeenten en betrokken partijen al op om verantwoordelijkheid te nemen en in lijn met de Spreidingswet te blijven handelen. De wet is immers van kracht totdat onder andere de Tweede en Eerste Kamer daar een uitspraak over doen.