Vanaf de zomer is er een dalend aantal besmettingen met COVID-19 in de opvang en daarom hebben we besloten om het huurcontract van de Clockstede vanaf januari 2023 op te zeggen. Het COA draagt de locatie voor het eind van het jaar leeg over aan woningcorporatie Acantus.