Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bestuurslid Janet Helder: “Met deze pilot biedt het COA kansen aan een kwetsbare doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt en vergroten we de groep potentiële werknemers in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. We geven met de pilot nog meer invulling aan onze missie en visie waarbij we in goede samenwerking met betrokken partners vergunninghouders op onze locatie voorbereiden op integratie en (arbeids)participatie in Nederland.“

Werving en selectie

De aankomende periode beginnen we met de werving en selectie van de vergunninghouders. Het selectietraject is een zorgvuldig proces dat HRM in samenwerking met de locatiemanagers van de desbetreffende locaties uitvoert. Een kennismakingsstage maakt onderdeel uit van het selectietraject. We werken in deze pilot nauw samen met gemeenten die vergunninghouders aandragen als kandidaat.

Meer nieuws