Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Het akkoord legt een fundament voor een toekomst waarin de asielopvang ook op de langere termijn stabiel kan worden georganiseerd, met aandacht voor de langjarige financiering. Het akkoord zet stevig in op de uitstroom van de ruim 16.000 statushouders die in de opvang verblijven. Dat biedt hen perspectief en creëert ruimte voor nieuwe mensen die asielopvang nodig hebben. Daarnaast worden afspraken over crisisnoodopvanglocaties verlengd en uitgebreid, en wordt de opvang van Oekraïners en reguliere asielzoekers in samenhang opgepakt.”

“Met de maatregelen die zijn aangekondigd, kan het aanmeldcentrum in Ter Apel hopelijk snel worden ontlast", zegt Schoenmaker. "Tegelijkertijd zijn er op dit moment nog altijd onvoldoende beschikbare plekken om iedereen onderdak te kunnen bieden. Dat betekent dat er ook de komende dagen vooralsnog geen oplossing is voor de mensen die op het voorterrein in Ter Apel verblijven. Samen met onze partners werken wij hier hard aan. Dat moet wel, want de situatie is niet meer houdbaar.”

Lees meer op rijksoverheid.nl: Kabinet, VNG, IPO en het Veiligheidsberaad maken afspraken.