Koerswijziging

In een gesprek met Wouter Koolmees en vertegenwoordigers van de onderhandelende partijen heeft Milo Schoenmaker betoogd dat er een koerswijziging nodig is om de opvang van asielzoekers toekomstbestendig te maken. De huidige situatie bevestigt dat alleen maar. Schoenmaker: “We moeten af van het systeem van het voortdurend openen en sluiten van locaties. En voorkomen dat we in de toekomst opnieuw (dure) noodopvang moeten regelen. Daarom pleiten we al een tijd voor een opvang die qua financiering stabiel is en in de uitvoering flexibel. Nu is het moment om daarop door te pakken.”

  • Bestuursvoorzitter COA aan formatietafel met VVD, Christen Unie en D66
    Bestuursvoorzitter COA Milo Schoenmaker en waarnemend hoofddirecteur IND Annelore Roelofs (v.r.n.l.) aan formatietafel met vertegenwoordigers van de onderhandelende partijen © ANP

Stabiele opvangportefeuille

Schoenmaker wil toe naar een systeem met meer vaste opvangcapaciteit: een stabiele voorraad aan opvangplekken, zodat fluctuaties in de bezetting beter dan nu kunnen worden opgevangen: een sneller, duurzamer en humaner opvangsysteem. Indien de bezetting door asielzoekers tijdelijk lager is, is er ruimte voor andere doelgroepen op de krappe woningmarkt.

Maatschappelijke kansen

Een stabiel opvanglandschap biedt allerlei kansen. Meer maatschappelijke en politieke rust. Meer mogelijkheden voor duurzame investeringen, niet alleen in stenen, maar (vooral) ook in relaties met gemeenten, omwonenden en andere samenwerkingspartners. Een opvang die niet alleen oplossingen biedt voor het woningvraagstuk, maar ook integratie bevordert en het arbeidsaanbod vergroot.

Meerjarig financieel arrangement

Bij een stabiel opvangsysteem hoort een meerjarig financieel arrangement vanuit het Rijk: een stabiele financiering in combinatie met meer ruimte voor het aanhouden van eigen vermogen om schommelingen in de begroting beter op te kunnen vangen. Daarvoor is een haakje in een nieuw regeerakkoord nodig.