Er is nog steeds een tekort aan opvangplekken in Nederland. Een fors aantal grote en kleinere locaties moet sluiten, onder meer in Biddinghuizen, Breda, Meppel, Huizen, Velsen (krimp) en Nijmegen.  Voor een groot deel en met veel moeite is het gelukt om de hier opgevangen asielzoekers naar andere locaties te brengen, maar het probleem is nog lang niet opgelost. Om de druk op de asielopvang te verlagen, heeft het Rijk na overleg met de commissarissen van de Koning en de VNG, het COA de opdracht gegeven om zoveel mogelijk vergunninghouders in hotels te plaatsen. 

Wettelijke taak gemeenten

De problematiek wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toename van het aantal vergunninghouders in de asielopvang. Dit zijn mensen die officieel al in Nederland wonen, zelfredzaam zijn en recht hebben op een verblijfplaats, werk en onderwijs. Gemeenten hebben de taak om binnen 14 weken nadat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt voor huisvesting te zorgen. Door krapte op de woningmarkt lopen veel gemeenten achter op de wettelijke taakstelling. Inmiddels wachten bijna 10.000 mensen in de asielopvang langer dan 14 weken op een woning in de gemeente waaraan ze zijn gekoppeld.

  • speeltuin

Vergunninghouders in hotels

De vergunninghouders worden geplaatst in hotels in de buurt van het azc waar ze nu verblijven. Gemeenten worden hierover geïnformeerd. Het COA zorgt er in de tussentijd voor dat de vergunninghouders in contact blijven met de dichtstbijzijnde COA-locatie. De hiermee vrijgekomen opvangplekken worden ingezet voor de asielzoekers die nu nog verblijven op locaties die sluiten. 

Download Q&A COA plaatst statushouders in hotels