“Het pionieren, improviseren en inventief zijn waren nodig om te komen tot waar we nu staan. Een organisatie die een mooie taak uitvoert, in het oog van de actualiteit, en van toegevoegde waarde is in het leven van mensen die hulp nodig hebben. We zetten nu met elkaar de volgende stap”, aldus bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker in het voorwoord van de meerjarenstrategie. “Naast onze maatschappelijke taak willen wij ook een bijdrage leveren aan andere maatschappelijk opgaven. Daarin staat goede samenwerking met onze partners centraal. Voor de ontwikkeling van de meerjarenstrategie is dat dan ook een belangrijk uitgangspunt geweest.”

Concrete, meetbare doelstellingen

In de meerjarenstrategie zijn de voor het COA belangrijkste trends in kaart gebracht. Met die trends zijn vervolgens scenario’s voor de organisatie uitgewerkt. Samen met de opdracht aan het COA, missie en kernwaarden leiden die tot een aantal doelstellingen voor de komende jaren. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt tot en met operationeel niveau – zo concreet en meetbaar mogelijk. In de routekaart van de meerjarenstrategie staat in welk jaar het COA met welke doelstellingen aan de slag gaat.

Meerjarenstrategie en bijbehorende documenten

De volgende documenten zijn in het kader van de meerjarenstrategie verschenen:

Input van experts en stakeholders

Deze meerjarenstrategie is tot stand gekomen dankzij de input en feedback van vele experts en stakeholders van zowel binnen als buiten het COA.