• De cover van het jaarverslag 2020 van het COA. Titel is 'Ongekende wereld'.
    Twee bewoners op het azc in Harderwijk. De coverfoto van het COA jaarverslag 2020 © Bart Maat

Capaciteit

Het vinden van voldoende opvangcapaciteit was één van de grote uitdagingen in 2020. Het was regelmatig spannend of het zou lukken om alle bewoners een plek te geven op onze locaties. De bezettingsgraad zat vrijwel het hele jaar door tegen het maximum aan.
Het is door gezamenlijke inspanningen van provincies en gemeenten gelukt om tien van de zestien in 2020 en 2021 aflopende bestuursovereenkomsten te verlengen. Het COA is nog met de gemeenten  Harderwijk en De Fryske Marren in constructief gesprek over verlenging. Daarnaast is afgelopen jaar extra opvangcapaciteit gerealiseerd in Groningen en Noord-Brabant en heeft het COA op diverse plekken (Duinrell, Landal) incidentele capaciteit kunnen inzetten. 

Statushouders in de opvang

Sinds december 2020 is er sprake van een lichte daling van de bezetting op de opvanglocaties. Bij het verschijnen van dit jaarverslag (eind april 2021) vangt het COA ongeveer 25.900 bewoners op. Ruim 9.200 van hen zijn vergunninghouder, circa 5.700 mensen van deze groep wachten al langer dan drie maanden op een woning. Deze statushouders bereiden zich momenteel voor op een leven in Nederland, om mee te kunnen doen in de samenleving.

Flexibele opvang

Samen met provincies en gemeenten wil het COA flexibel, transparant en meer voorspelbaar inspelen op veranderingen in de bezetting. Dit kan door een betere spreiding van bewoners over het land met drie typen opvanglocaties: Regionale Opvanglocaties (ROL), satellietlocaties en Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocaties (GVL). Lees hier het artikel over het programma Flexibilisering Asielketen in dit jaarverslag.

Corona

Eind maart 2020 werd het eerste geval van corona op een locatie gemeld. Het COA had toen al een coronateam van medewerkers uit verschillende organiatieonderdelen ingericht. Zij monitoren tot op de dag van vandaag alle ontwikkelingen en vertalen de richtlijnen en adviezen van het RIVM voor het COA. Hoe wij met samenwerkingspartners inspeelden op de coronacrisis is een rode draad in ons jaarverslag.

Vitaal proces

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker over 2020: ‘’Het asielproces is één van de vitale processen, het werk gaat door. Dat vraagt veel van onze medewerkers. We spreken dan ook met trots over alle acties die in ons jaarverslag zijn beschreven. Steeds waren het onze medewerkers die daar uitvoering aan moesten geven. En dat deden ze zoals altijd met verve, in een ongekende wereld.’’

Ook de Financiële Verantwoording 2020 van het COA is gepubliceerd. Deze kunt u hier vinden.

Meer nieuwsberichten