Op basis van de Spreidingswet is de verdeling van het aantal opvangplekken over de provincies en gemeenten bekendgemaakt. Het COA vraagt gemeenten om nu al mee te werken aan de realisatie van asielopvang, desnoods op een tijdelijke locatie, vooruitlopend op een definitieve plek.

Komend jaar mogelijk tekort opvangplekken

Gemeenten en provincies hebben volgens de wet tot 1 november a.s. om tot een sluitende verdeling te komen. Vervolgens wordt deze vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (het verdeelbesluit) en worden de opvanglocaties ontwikkeld. Daar is tot juli 2025 de tijd voor en daarom zouden er in theorie pas tegen die tijd voldoende opvangplekken beschikbaar kunnen zijn. Voor het eind van dit jaar moet het COA echter 30.500 nieuwe plekken realiseren. Een groot deel zal lukken, maar de verwachting is dat dit op basis van de huidige stand van zaken voor tussen de 10.000 tot 20.000 plekken erg lastig wordt. 

  • Azc Dronten © Inge van Mill

Nu samenwerken aan asielopvang

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA: "Het jaar 2024 wordt een overgangsjaar op weg naar een stabiel opvanglandschap. Maar we zijn er nog niet. We doen een dringend beroep op gemeenten om niet te wachten op het verdeelbesluit, maar nu al met ons samen te werken aan de asielopvang van de toekomst. Dit kan door de spoedige realisatie van (nood)opvanglocaties, het verlengen van de looptijd voor bestaande locaties en het ombouwen van noodopvanglocaties naar duurzame locaties. Zodat een stabiel opvanglandschap tijdig in beeld is, met rust voor bewoners, omwonenden en medewerkers."

Andere doelen jaarplan 2024

Naast het capaciteitsvraagstuk richt het COA zich ook dit jaar op de andere doelen uit de Meerjarenstrategie 2020-2026. Het gaat onder meer om doelen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, het bouwen aan een sterke organisatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de bewoners.

Het COA bouwt verder aan het geven van goede voorlichting en vakkundige begeleiding aan asielzoekers, zodat zij vanaf dag 1 in staat worden gesteld om deel te nemen aan onze samenleving. Hierbij is er ook speciale aandacht voor de begeleiding van alleenreizende minderjarigen. Een overzicht van alle doelen is te vinden in het jaarplan hieronder. 

Download Jaarplan COA 2024 'Growing Concern'