Het COA is er volledig van doordrongen hoe belangrijk het is om mensen die hebben moeten vluchten en alles achter zich hebben moeten laten een veilige en leefbare opvang te bieden. Dat is onze doelstelling, waar alle medewerkers zich dag in dag uit voor inzetten. De zorgen die Vluchtelingenwerk Nederland naar voren heeft gebracht in de rechtzaak, zijn dan ook onze zorgen. Om de huidige crisissituatie achter ons te laten, pleit het COA daarom al langer voor voldoende locaties die langjarig beschikbaar zijn en inzetbaar voor alle asielzoekers. Alleen in gezamenlijkheid kan deze klus worden geklaard.

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Al onze aandacht gaat naar het bieden van passende opvang en begeleiding aan álle asielzoekers en aan kwetsbare groepen in het bijzonder. De rechter heeft oog voor de realiteit waar wij als organisatie mee te maken hebben. Het verbeteren van de kwaliteit van tijdelijke opvang is een opdracht aan alle betrokken partijen. De oplossing ligt in voldoende locaties die langjarig beschikbaar zijn, zodat we het kwaliteitsniveau kunnen bieden waar we als organisatie voor staan.”

Het COA blijft gemeenten en veiligheidsregio’s benaderen voor zowel langjarige als tijdelijke locaties. Ook deze tijdelijke locaties moeten zoveel mogelijk van hoge kwaliteit zijn. Maar als het moet, verkiest het COA veilige opvang die niet aan alle kwaliteitseisen voldoet boven géén opvang. Koste wat kost moet worden voorkomen dat mensen opnieuw gedwongen buiten moeten slapen. We werken waar mogelijk aan de verbetering van locaties die (nog) niet voldoen aan de eisen van de gerechtelijke uitspraak en blijven hiervan gebruik maken totdat er betere locaties gevonden zijn.