Vorig jaar maakte het COA bekend dat het in 2020 minstens 5.000 extra opvangplaatsen nodig heeft. Verder lopen er in 2020 en 2021 tien bestuursovereenkomsten af voor verschillende locaties die het COA graag wil verlengen. Met gemeenten en provincies werkt het COA aan de zogeheten regionale regietafels aan het vinden van nieuwe locaties. Ook worden gesprekken gevoerd met gemeenten over verlenging van aflopende overeenkomsten. Om reeds in gang gezette inspanningen kracht bij te zetten komt de landelijke regietafel migratie en integratie opnieuw bijeen.

Op korte termijn zijn er nog geen nieuwe opvanglocaties beschikbaar. Daarnaast sluit op 30 maart de tijdelijke opvang van asielzoekers in Duinrell, een opvanglocatie met bijna 1.000 plaatsen. Het COA heeft dringend nieuwe opvangplaatsen nodig en onderzoekt nu welke grootschalige  locaties op korte termijn gebruikt kunnen worden om asielzoekers op te vangen. 

Een mogelijke optie voor buffercapaciteit is het gebruik van evenementenhallen. Opvang in reguliere locaties verdient nadrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van evenementenhallen. Het COA hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel nieuwe opvang te vinden, zodat de extra buffercapaciteit  niet gebruikt hoeft te worden.

Zoals eerder aangegeven moet de capaciteit voor de opvang van asielzoekers om meerdere redenen worden verhoogd. Er is sprake van een licht hogere instroom.  Ook worden niet alle asielaanvragen binnen de vastgestelde termijnen afgehandeld, waardoor asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang blijven. Bij de uitstroom van statushouders speelt ook krapte op de woningmarkt een rol. Het COA vangt op dit moment ruim 27.000 asielzoekers op.

De Tweede Kamer is door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid per brief geïnformeerd over de voorbereidingen die het COA momenteel treft.