De subsidie geeft gemeenten – net als vorig jaar – de mogelijkheid om zelf te bepalen welke aanpak het beste bij hun problematiek past.

Voorwaarden

De regeling maakt mogelijk dat gemeenten de specifieke uitkering kunnen besteden aan activiteiten die in 2021 zijn gestart. De activiteiten moeten voldoen aan de gestelde verplichtingen zoals opgenomen in de regeling. De activiteiten mogen nog doorlopen in 2022, omdat aanvragen immers pas in de loop van 2021 kunnen worden ingediend. Wel geldt vanwege de verantwoording dat de activiteit uiterlijk op 31 mei 2022 moet zijn afgerond.

1 miljoen beschikbaar

In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar. Voor de twee gemeenten met een grote opvanglocatie (Budel en Ter Apel) is een budget van 150.000 euro per gemeente gereserveerd. Alle andere gemeenten die overlast ervaren, kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen. Deze aanvragen worden op basis van volgorde van binnenkomst behandeld totdat het totaalbudget uitgeput is.

Aanvragen subsidie

De financiering geschiedt onder een specifieke uitkering. Gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen van 17 mei 2021 tot 1 oktober 2021. Op deze pagina staat het aanvraagformulier dat in gevuld naar subsidieportaal@minjenv.nl kan worden gemaild.

Mix van maatregelen

Een relatief kleine groep asielzoekers in ons land veroorzaakt ernstige overlast. Zij verpesten het voor de overgrote meerderheid van de asielzoekers die geen overlast veroorzaakt. De organisaties in de migratieketen, de Rijksoverheid, gemeenten, de politie en het OM doen er samen alles aan om deze groep aan te pakken. Deze specifieke uitkering is dus onderdeel van een reeks landelijk genomen maatregelen om overlast tegen te gaan. Eerder zijn bijvoorbeeld ketenmariniers aangesteld om gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het COA en andere betrokkenen helpen met de aanpak van overlast.