De gemeente Heumen heeft haar goedkeuring verleend aan deze bouw, nadat ook de provincie Gelderland al eerder een ontheffingsvergunning verleende in verband met de mogelijke aanwezigheid van dassen op het terrein.

De werkzaamheden nemen ongeveer 3 tot 5 weken in beslag. De verwachting is dat de eerste asielzoekers begin augustus instromen. Er is afgesproken tussen het COA en de gemeente dat de opvang tot maximaal 1 december 2023 in gebruik blijft.

Afspraken

Voor de tijdelijke opvang is een aantal afspraken gemaakt met het COA. Deze gaan over het aantal op te vangen vluchtelingen, de duur van de noodopvang, het contact met om- en aanwonenden en de zorg voor het terrein. De opvang van de vluchtelingen vindt plaats in mobiele units. De kamers in deze units bieden voldoende privacy voor de bewoners. Voor de gemeenschappelijke activiteiten worden (winterharde) paviljoens geplaatst.