Bij deze ondertekening zaten VNG-voorzitter Jan van Zanen en een vertegenwoordiger van het IPO (Interprovinciaal Overleg) bij minister-president Mark Rutte aan tafel. Ook vicepremier Lodewijk Asscher, de ministers Stef Blok (Wonen) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) waren aanwezig.

In het akkoord zijn vooral maatregelen voor de korte termijn uitgewerkt. Ook maatregelen voor de middellange termijn zijn in dit bestuursakkoord opgenomen.

Extra opvangcapaciteit


In het akkoord komen primair de uitbreiding van het aantal (nood)opvanglocaties aan bod (2500 extra opvangplekken per provincie). De planvorming hiertoe moet voor 1 februari 2016 gereed zijn. Daarnaast moeten er 500 extra noodopvangplekken per veiligheidsregio worden gerealiseerd (er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland) voor de duur van drie tot zes maanden. Dit moet voor het einde van het jaar zijn gerealiseerd.

Compensatie crisisnoodopvang


Ook nadere compensatie van de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de crisisnoodopvang zijn opgenomen. Per plek en per nacht hebben gemeenten 40 euro vergoed gekregen. Dit bedrag is met terugwerkende kracht verhoogd tot 100 euro.

Andere onderwerpen


Verder komen onder andere de kleinschalige amv-opvang, de huisvestingstaakstelling van gemeenten en de uitbreiding van huisvestingsmogelijkheden voor de uitstroom van vergunninghouders uitgebreid aan bod.

Brede aanpak


Voorzitter van het bestuur Gerard Bakker is blij met het bestuursakkoord: “Als je ziet wie er vanmorgen bij de minister-president aan tafel zitten, dan zie je hoe breed dit door het kabinet is opgepakt. Onder andere over het vastleggen van de afspraken met gemeenten, provincies en de Veiligheidsregio’s ben ik uiteraard zeer tevreden. Voor de komende maanden geeft ons dit een goed perspectief. Ook heel belangrijk zijn de afspraken die zijn opgenomen over het huisvesten van de vergunninghouders. Er verblijven nu ruim 16.000 vergunninghouders in onze opvang. Het zou ons enorm helpen als deze groep snel kan uitstromen naar gemeenten, dat is voor alle betrokken partijen overduidelijk.”

Meer nieuws